Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ผลรางวัล Starpics Thai Film Awards ครั้งที่ 10

 

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – แต่เพียงผู้เดียว (ซองซาวนด์โปรดักชั่น)
ภาพยนตร์ยอดนิยม – รัก 7 ปี ดี 7 หน (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม)
ผู้กำกับยอดเยี่ยม – คงเดช จาตุรันต์รัศมี (แต่เพียงผู้เดียว)
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม – อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (แต่เพียงผู้เดียว)
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม – ปรมะ อิ่มอโนทัย (It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม – ศิรพันธ์ วัฒนจินดา (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม – คงเดช จาตุรันต์รัศมี (แต่เพียงผู้เดียว)
ลำดับภาพยอดเยี่ยม – มานุสส วรสิงห์, กมลธร เอกวัฒนกิจ (แต่เพียงผู้เดียว)
กำกับภาพยอดเยี่ยม – ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล (แต่เพียงผู้เดียว)
ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม – ราสิเกติ์ สุขกาล, ปรินดา มุ่งหมายผล (แต่เพียงผู้เดียว)
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม – กิตติ เครือมณี (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)

Leave a Comment

%d bloggers like this: