Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2500

รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2500

การประกวดภาพยนตร์ชิงรางวัลตุ๊กตาทองและสําเภาทอง ประจําปี พ.ศ.2500 มีภาพยนตร์ส่งเข้าประกวด 52 เรื่อง เป็นภาพยนตร์ 35 ม.ม. 4 เรื่อง (ถ่านไฟเก่า, สองพี่น้อง,ชั่วฟ้าดินสลาย, จอมไพร) เป็น ส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์แห่งการแสดงอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ เกษตรกรรม จัดโดยหอการค้ากรุงเทพ สงบ สวนสิริ (สันตศิริ) เป็น ประธานกรรมการประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 สิงหาคม 2500 ณ เวทีลีลาศลุมพินีสถาน

การแจกรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

รางวัลตุ๊กตาทอง (Golden Doll)
1.ผู้แสดงนําฝ่ายชาย ลือชัย นฤนาท (เล็บครุฑ)
2.ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงวิไลวรรณ วัฒนพานิช (สาวเครือฟ้า)
3.ผู้แสดงประกอบฝ่ายชาย เจิม ปั้นอําไพ (เศรษฐีอนาถา)
4.ผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิง พงษ์ลดา พิมลพรรณ (นักสืบพราน ตอน จําเลยไม่พูด)

 

รางวัลสําเภาทอง (Golden Junk)
1.กํากับการยอดเยี่ยม วสันต์ สุนทรปักษิณ (ทางสายเปลี่ยว)
2.บทประพันธ์ยอดเยี่ยม “เรียมเอง” (ชั่วฟ้าดินสลาย)
3.บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประจิต จุลละพันธ์ (สุภาพบุรุษเสือไทย)
4.การกํากับฝ่ายศิลป์ (16ม.ม.) เฉลิม พันธุ์นิล (นเรศวรมหาราช)
5.การกํากับฝ่ายศิลป์ (35ม.ม.) อุไร ศิริสมบัติ (จอมไพร)
6.การลําดับภาพ ส.อาสนจินดา (มงกุฎเดียว)
7.การพากย์ (16ม.ม.) เสน่ห์ – จุรี (โบตั๋น)
8.บันทึกเสียง ปง อัศวินกุล (ชั่วฟ้าดินสลาย)
9.การถ่ายภาพ (16ม.ม.) ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
10.การถ่ายภาพ (35ม.ม.) รัตน์ เปสตันยี (ชั่วฟ้าดินสลาย)
11.รางวัลพิเศษในฐานะเป็นผู้นําในการสร้างภาพยนตร์ (16 ม.ม)  มจ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล
12.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เศรษฐีอนาถา (ของบริษัท เอส อาร์ ฟิล์ม)

Leave a Comment