Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

รางวัลตุ๊กตาทอง ประจำปี พ.ศ. 2502

มีภาพยนตร์ส่งเข้าทั้งหมด 35 เรื่อง จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอํานวยศิลป์ สมาคมโรงภาพยนตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรงภาพยนตร์ชั้นสองแห่งประเทศไทย ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2502 ณ เวทีลีลาศลุมพินีสถาน รางวัลตุ๊กตาทองเป็นรูปองค์สรัสวดี จํานวน 17 รางวัล และรางวัลพิเศษตุ๊กตาเงินจํานวน 4 รางวัล

รางวัลตุ๊กตาทอง

 1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ไอ้แก่น (กมลศิลป์ภาพยนตร์)
 2. ผู้แสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยม ทักษิณ แจ่มผล (แผ่นดินของใคร)
 3. ผู้แสดงนําฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม รัตนาภรณ์ อินทรกําแหง ณ ราชสีมา (ไอ้แก่น)
 4. ผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยม สมควร กระจ่างศาสตร์ (ไอ้แก่น)
 5. ผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม ศรินทิพย์ ศิริวรรณ (ขบวนเสรีจีน)
 6. ผู้กํากับการแสดงยอดเยี่ยม รัตน์ เปสตันยี (โรงแรมนรก)
 7. บทประพันธ์ยอดเยี่ยม สด กูรมะโรหิต (ขบวนเสรีจีน)
 8. บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม อนุมาศ บุนนาค (สามสมอ)
 9. รางวัลถ่ายภาพ (35ม.ม.) ประสาท สุขุม (โรงแรมนรก)
 10. รางวัลถ่ายภาพ (16ม.ม.) วิเชียร วีระโชติ (ศรีปราชญ์)
 11. รางวัลลําดับภาพ วิน วันชัย (ศรีปราชญ์)
 12. รางวัลออกแบบและสร้างฉาก อุไร ศิริสมบัติ (เชลยศักดิ์)
 13. รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกาย ชาญ จันทรถาวร (ศรีปราชญ์)
 14. รางวัลเพลงประกอบ (ไม่พบข้อมูล)
 15. รางวัลบันทึกเสียง ปง อัศวินกุล (โรงแรมนรก)
 16. รางวัลพากย์ พันคํา – พวงเล็ก (วนาลี)
 17. รางวัลภาพยนตร์ทัศนศึกษา (ไม่พบข้อมูล)

รางวัลตุ๊กตาเงิน

 1. รางวัลพิเศษผู้แสดง ด.ญ.อ้อย อิททิรา (แม่)
 2. ผู้แสดงบท วิชิต ไวงาม (คนองปืน)
 3. ผู้แสดงสมัครเล่นยอดเยี่ยม น.ต.ดํารง เสขนันท์ (สามสมอ)
 4. ผู้ให้ความร่วมมือในการถ่ายทํา กรมสวัสดิการทหารเรือ (สามสมอ)

Leave a Comment