หนังไทย

อรัญญา นามวงศ์ ข้อมูลสมัยส่งเข้าประกวดนางสาวไทย

น.ส. อรัญญา นามวงษ์

อก 35 นิ้ว – เอว 22 นิ้ว – ตะโพก 37 นิ้ว
สูง 161 ซ.ม

ห้างคลังสังฆภัณฑ์ ศรีย่าน ผู้ส่งเข้าประกวด

เริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ 14 ปี จากการเข้าประกวดนางงาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 เข้าประกวดนางสาวไทย ได้ตำแหน่งรองจาก อาภัสรา หงสกุล

Exit mobile version