เชื้อไม่ทิ้งแถว

เชื้อไม่ทิ้งแถว (Posterity) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ จํานวน 10 ม้วน ฉายที่โรงหนัง พัฒนากร บริษัทสร้าง บริษัทภาพยนตร์ศรีสยาม ผู้ประพันธ์ กัว รุ่น เป่า ผู้กํากับ กัว รุ่น เป่า ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องสมเหตุสมผล พร้อมไปด้วย คติสอนใจ โลดโผนโศก รัก ตลก คะนอง...