หม้ายสามเรือน

หม้ายสามเรือน ฟิล์ม 16 มม.? / สี / พากย์? 3 สิงหาคม 2498 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม ผู้กํากับ กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผู้เขียนบท กิ่ง พึ่งบุญ ณ อยุธยา นักแสดง กําพล วัชรกําพล, นาฏยา รัมภเวช