Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ขุนวิจิตรมาตรา

ทะเลรัก

ทะเลรัก

ทะเลรัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว ….. นาที ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพนิมิต ผู้อํานวยการสร้าง เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้ประพันธ์ “กาญจนาคพันธุ์” ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ถ่ายภาพ ประสาท สุขุม A.S.C. ผู้ลําดับภาพ ชาญ กาญจนาคพันธุ์ ผู้ออกแบบฉาก โสภา เปี่ยมพงศ์สานต์...

เลือดทหารไทย

เลือดทหารไทย

เลือดทหารไทย Undaunte Sons of Siam ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ วัฒนากร, ควีนส์ บริษัทสร้าง สํานักงานโฆษณาการ, กระทรวงกลาโหม, ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง กรรมการฝ่ายกระทรวงกลาโหม นายพันเอก พระสราภัยสฤษฏิการ, นายพันเอก พระประจนปัจจนึก, นายพันโท หลวงพรหมโยธี, นายพันโท หลวงวิจักษ์กลยุทธิ์, นายนาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ, นายพันตรี หลวงอาวุธ วิชาชาญ, นายเรือเอกชลิต...

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ พ.ศ. 2477

ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา (บางฉากถ่ายด้วยฟิล์มสี) / เสียง ฉายที่ เฉลิมกรุง, พัฒนากร บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต เค้าเรื่อง “ปู่โสมขุดเอาคนตายไปเป็นบริวาร พาไปไว้ในถ้ำ นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งจึงคิดฉีดยาพระเอกให้สลบแล้วไปฟื้นในถ้ำได้ต่อสู้กับผีและงูใหญ่” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง 8 เมษายน พ.ศ. 2477...

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...

รบระหว่างรัก

รบระหว่างรัก

รบระหว่างรัก ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ จํานวน 9 ม้วน บริษัทสร้าง หัสดินทร์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์ ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้เขียนบท ขุนวิจิตรมาตรา เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องชาวนา มีพระเอก ตัวโกง ติดผู้หญิง แย่งผู้หญิงกันแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พระเอกมีแม่ มีคู่รัก แต่เมื่อเกิดสงครามพัวพันมาถึงชาติ บ้านเมือง พระเอกก็เข้าอาสาสมัครไปสงคราม...