Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ศิริ ศิริจินดา

พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร

พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร

พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร (2510) จินดาวรรณภาพยนตร์ เสนอ.. พยัคฆ์ร้ายใต้สมุทร บทประพันธ์ของ…กมลพันธ์ สันติธาดา นำโดย มิตร ชัยบัญชา รักชนก จินดาวรรณ ขวัญใจ สอาดรักษ์ ทรงวุฒิ ติยะภูมิ ร่วมด้วย อรสา อิศรางกูร, มานี มณีวรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, ไฉน, สมผล, วนิดา, ชาย, แอ๋, ชาญ กัมปนาท, ไกร ครรชิต,...

เพื่อนรัก 2509

เพื่อนรัก 2509

เพื่อนรัก 2509 จินดาวรรณภาพยนตร์ “ศิริ ศิริจินดา” ผู้กำกับการแสดง ซึ่งท่านเคยเชื่อมือในการปั้นดารามาแล้ว ขอเชิญท่านชมบทบาทการแสดง ของเพชรดาราคนใหม่ “รักชนก จินดาวรรณ” เพื่อนรัก จากเรื่องเดิม “แก้วลืมคอน” บทประพันธ์และละครวิทยุ ของ “เสนีย์ บุษปะเกศ” มิตร ชัยบัญชา รักชนก จินดาวรรณ พร้อมด้วย เพชร พิศณุ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ปรียา รุ่งเรือง, มาลี...

ฝนแรก

ฝนแรก

ฝนแรกมาแทรกลมหนาว หนุ่มชวนสาวไปดูฝนแรก ฝนแรกแปลกว่าคนอื่น ทุกคนแตกตื่น ไปดูฝนแรก ดอกดิน ศิลปินของท่าน เสนอ ฝนแรก จากบทประพันธ์ ของ ป.พิมล ยอดนิยายจากละครวิทยุ ที่ได้ทำการออกอากาศถึง 60 จังหวัด ฝนแรกแทรกลมหนาว หนุ่มชวนสาวไปดูฝนแรก ไชยา สุริยัน เพชรา เชาวราษฎร์ นำแสดง พร้อมด้วยดารายอดนิยม ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร ชวิรปราณี, สุวิน สว่างรัตน์, พรทิพา, , สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,...

หลินฟ้า

นักแสดง: มีสมาร์กาเร็ต อดุลย์ ดุลยรัตน์ เสน่ห์ โกมารชุน เสถียร ธรรมเจริญ อบ บุญติด ประไพ คำเรียบร้อย ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี วันที่เข้าฉาย: 14 กุมภาพันธ์ 2501 ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 16 มม., สี

มัสยา

มัสยา

มัสยา (2500) ยูเนียนฟิล์ม เสนอ ภาพยนตร์ไทย สีธรรมชาติ ประเภทชีวิตรักวัยรุ่น ของ เด็กสาว ใน… มัสยา จากบทประพันธ์ขายดีของ “พนมเทียน” ศุภอัฐ ชวะโนทัย อำนวยการสร้าง ดาวรุ่งแห่งยุคร่วมแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ เยาวนารถ ปัญญะโชติ พัชนี อุรารักษ์ พเยาว์ สาริกบุตร จรูญ สินธุเศรษฐ์ สมพงษ์ พงษ์มิตร อบ บุญติด วลิต สนธิรัตน์ สุลาลีวัลย์...

ทุ่งรวงทอง

ทุ่งรวงทอง

ทุ่งรวงทอง (2522) อารีย์รัตน์ภาพยนตร์ อำนวยการสร้าง สมาน คัมภีร์ กำกับการแสดง ทุ่งรวงทอง ปิยะ ตระกูลราษฎร์ นิรัชรา รัชกุล สุรชัย สมบัติเจริญ ภูมิ พัฒนายุทธ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กาญจนา บุญประเสริฐ, เมตตา รุ่งรัตน์, บุศรา นฤมิตร เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ พี 78 จัดจำหน่าย

อ้อมอกสวรรค์

อ้อมอกสวรรค์

อ้อมอกสวรรค์ (2505) ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก ที่ได้รับเกียรติไปฉายโชว์ที่อเมริกา อุษาฟิล์ม จำหน่าย อ้อมอกสวรรค์ ของ บุษยมาส มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ ร่วมนำแสดงโดย ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ดอกดิน กัญญามาลย์ ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ -ใบปิดวาดโดย เปี๊ยก...

เห่าดง

เห่าดง

บอกตรง-ตรง เห่าดง ดีจริง-จริง ‘พนมเทียน’ และ ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ เสนอภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมในรอบปีนี้… เห่าดง อมรา อัศวนนท์ งามตา ศุภพงษ์ สุทิน บัณฑิตกุล อาคม มกรานนท์ แท้ ประกาศวุฒิสาร อำนวยการสร้าง ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง ฉาย ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ เป็นหนังเรื่องแรกของไชยา สุริยัน เห่าดง พ.ศ. 2526

หนึ่งในทรวง

หนึ่งในทรวง

จินดาวรรณภาพยนตร์ หนึ่งในทรวง จากบทประพันธ์ ของ บุษยมาส ไชยา สุริยัน-เพชรา เชาวราษฎร์-อดุลย์ ดุลยรัตน์-สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร วชิรปรานี, วงทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ดาวน้อย ดวงใหญ่, ทัศนีย์ ส่องศรีสุข สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง ดอกดิน กัญญามาลย์ ที่ปรึกษา วิมล...

สี่คิงส์

สี่คิงส์

สี่คิงส์ (2502) ฉายที่เอ็มไพร์ บอกจริงจริง “สี่คิงส์” ดีจัง! ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้สร้าง “เห่าดง” เสนอภาพยนตร์เรื่องใหม่ สี่คิงส์ จากบทประพันธ์ของ เศก ดุสิต นำแสดงโดย อมรา อัศวนนท์ ไชยา สุริยัน สุทิน บัณฑิตกุล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อาคม มกรานนท์ และ..วงทอง ผลานุสนธิ์, ประมินทร์ จารุจารีต.. พร้อมด้วยผู้แสดงชุด เห่าดง โดยครบครัน แสวง ดิษยวรรธนะ...

Page 1 of 212»