Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สดศรี บูรพารมณ์

สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ

สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ

สร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 1 ธันวาคม 2499 ฉายที่ เอ็มไพร์ บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร์ ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ ผู้ถ่ายภาพ ฉลอง ภักดีวิจิตร, วิจารณ์ ผู้พากย์ เสน่ห์, จุรี, ศรีนวล...

ซากผีดิบ

ซากผีดิบ

ซากผีดิบ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 1 ตุลาคม 2495 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ ผู้เขียนบท สดศรี บูรพารมณ์ เรื่องย่อ ดร.ชาญ จบจากประเทศฝรั่งเศส เป็นคนไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลก ได้โคจรมาพบ ผ่องพรรณ...

เลือดทรยศ (ขุนโจรใจเพ็ชร ภาคจบ)

เลือดทรยศ (ขุนโจรใจเพ็ชร์ ภาคจบ) ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 2 พฤษภาคม 2495 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้ประพันธ์ “ไม้ เมืองเดิม” จากบทประพันธ์เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ นักแสดง...

เกวียนหัก

เกวียนหัก 2498

เกวียนหัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว ….. นาที 30 มีนาคม 2498 ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร์ ผู้ประพันธ์ “ไม้ เมืองเดิม” จากนิยายเรื่อง เกวียนหัก ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ ผู้ถ่ายภาพ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ผู้พากย์...

ขุนโจรใจเพชร์

ขุนโจรใจเพ็ชร์

ขุนโจรใจเพ็ชร์ ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 25 มกราคม 2495 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้ประพันธ์ “ไม้ เมืองเดิม” จากบทประพันธ์ เรื่อง หนามยอกหนามบ่ง ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์ นักแสดง คํารณ สัมบุณณานนท์...

นางนาคพระโขนง 2495

นางนาคพระโขนง 16 มม. / สี / พากย์ ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กํากับ สดศรี บูรพารมณ์      

หญิง 3 ผัว

หญิงสามผัว

ชตาชีวิตลิขิตให้เธอต้องผจญต่อชตากรรม จึงกลายมาเป็น…ภาพยนตร์ “ชีวิต” สีธรรมชาติ หญิงสามผัว ของ ส. อาสนจินดา หญิงสามผัว จะชั่วตามคำพังเพยว่าจริงหรือ? หญิงสามผัว จะเป็นปัญหาให้ท่านคิด ตลอดเรื่องและเห็นใจโดยฉะเพาะท่านหญิง.. โปรดอย่าพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้.. นำโดย ประภาพรรณ นาคทอง สถาพร มุกดาประกร คำรณ สัมบุณนานนท์ สรสิทธิ แสงชัยวรรณ เสี่ยล้อต๊อก และ มารศรี อิศรางกูรฯ วิจารณ์ ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ สด ศรีบูรพารมณ์ กำกับการแสดงสร้างโดย วิจิตรภาพยนตร์...