สาวนาสั่งแฟน

ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท ได้นักร้องลูกทุ่งอมตะคู่ขวัญมาประชันกัน ทั้ง ยอดรัก สลักใจ และ พุ่มพวงดวงจันทร์  มีเพลงเอกสุดไพเราะ จากยอดรัก และ พุ่มพวงที่ไม่สามารถหาชมหาฟังได้อีกแล้ว สำหรับแฟนเพลงของ ราชินีลูกทุ่งไทย คุณ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เรื่องนี้คงเป็นอีกหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด สาวนาสั่งแฟน (2527) อินทราชัยภาพยนตร์ เสนอ ยอดรัก สลักใจ พบ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นครั้งแรก! สร้างจากเพลงยอดฮิตแห่งปี สาวนาสั่งแฟน ของ ส.อาสนจินดา ยอดรัก สลักใจ พุ่มพวง...