Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เชื้อ อินทรทูต

ธารรักในลับแล

ธารรักในลับแล

ธารรักในลับแล ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ 15 สิงหาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้กำกับ เชื้อ อินทรทูต ผู้ถ่ายภาพ สวัสดิ์ หล่อศิริ เรื่องย่อ เรื่องราวการผจญภัยอันลึกลับซึ่งมี สาเหตุมาจากคณโฑสังคโลกเก่าแก่คู่หนึ่ง อันเป็นมรดกตกทอดของตระกูลของภรรยา พระยาพิชัย เมื่อภรรยาเสียชีวิตลง พระยาพิชัยจึงเก็บรักษาคณโฑไว้รวมกับของ เก่าที่ตนสะสม ค่ำวันหนึ่ง พระยาพิชัยได้ยินเสียงคนลอบเข้ามาในบ้าน จึงเรียกให้ เอนก ลูกชายไปไล่จับ ปรากฏว่าคนร้ายขโมยคณโฑไปได้ใบหนึ่ง ส่วนอีกใบทําตกแตก...

พระเจ้ากรุงธนบุรี

พระเจ้ากรุงธนบุรี

พระเจ้ากรุงธนบุรี ชื่อภาษาอังกฤษ : Taksin the Great ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ / ความยาว .. นาที 29 ตุลาคม 2495 ฉายที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง บันเทิงไทยภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง อุดมลักษณ์, สหัท มหาคุณ, กําธร วิสุทธิผล, วิโรจน์ ล่ําซํา, ฮ้อนฝ่า ลิ่วเฉลิมวงษ์,...

เลือดชาวนา

เลือดชาวนา

เลือดชาวนา   เลือดชาวนา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ เชื้อ อินทรทูต ผู้กํากับ ศรีสุข วสุวัต, เชื้อ อินทรทูต ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต, ศรีศุข วสุวัต ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต...