Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

เทอด ดาวไท

บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล

บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล

ดาวไทยภาพยนตร์ เสนอ คนเหี้ยม ไอ้เข้โหด ในบ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล บ่อเพลิงที่โพธิ์ทะเล ของ ปณิดา ลิขิต เอกมงคล พันนา ฤทธิไกร จริยา สมชนะ เจริญ, ชุมพร เทพพิทักษ์, ฉัตร มงคลชัย, พิศ อินคล้าย, ดวงจันทร์, เหม, ช้อย, ยงค์, อาจ, สุชาดา “เทอด ดาวไท” กำกับ “รัศมี” ดำเนินงานสร้าง สันทัด ศรีสัมพันธ์...

แม่ค้าตาหวาน

แม่ค้าตาหวาน

แม่ค้าตาหวาน (2524) ดาวไทย ร่วมกับ น.ส.พ.ตะวันสยาม หนังบู๊ตลก แนวตลาด แม่ค้าก็มีสิทธิ์เป็นคุณนายได้นะคะ แม่ค้าตาหวาน ทูน หิรัญทรัพย์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รอง เค้ามูลคดี ธิติมา สังขพิทักษ์ รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บู๊ วิบูลย์นันท์, จันทนา ศิริผล, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ชาติ ชโลธร, สีละอ่อน, ป้าขวัญใจ สราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ...

พะเนียงแตก

พะเนียงแตก

นภาฟิล์ม เสนอ ฮาสะบั้น มันสะใจ สมบัติ เมทะนี มาในมาดใหม่เป็นมือปืนขี้เมา พบ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ นางเอกวัยรุ่นผู้น่ารัก พะเนียงแตก ของ รัศมี สมบัติ เมทะนี สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดวงชีวัน โกมลเสน ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, บู๊ วิบูลย์นันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ม.ล.โกมล, ประพันธ์...

นักเลงบ้านนอก

นักเลงบ้านนอก

นักเลงบ้านนอก (2522) นภาฟิล์ม เสนอ กรุง ศรีวิไล สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ดวงชีวัน โกมลเสน นักเลงบ้านนอก ดามพ์ ดัสกร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ลักษณ์ อภิชาติ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ปรียา รุ่งเรือง, ฉัตร มงคลชัย, บู๊ วิบูลย์นันท์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เทอด ดาวไท, เทพ...