Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไถง สุวรรณทัต

ขุนศึกน่านเจ้า

ขุนศึกน่านเจ้า

ขุนศึกน่านเจ้า ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 24 ตุลาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ในความร่วมมือของกองทัพบก ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต ผู้เขียนบท ไถง สุวรรณทัต ผู้ถ่ายภาพ ไถง สุวรรณทัต ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี...

มาริยานางในเกาะนรก

มาริยานางในเกาะนรก

มาริยานางในเกาะนรก ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / เสียง / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 30 กันยายน 2495 ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้เขียนบท ไถง สุวรรณทัต, ทศทิศ ผู้ประพันธ์เพลง ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นักแสดง นายพลตรี พระยาจินดาจักรรัตน์, นายหลุย คีรีวัตร์, พ.อ.พระยาสุรพันธ์เสนีย์,...

เสือผาด

เสือผาด

เสือผาด ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ศรีอยุธยา ผู้กํากับ ไถง สุวรรณทัต เค้าเรื่อง “เสือผาด ทับสายทอง ขุนโจรผู้พิชิตสันติราษฎร์” นักแสดง ลูกและเมียเสือผาดร่วมแสดง ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 3 กันยายน พ.ศ. 2494