Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ซี.เค.โปรดักชั่น

เพชรสลัม

เพชรสลัม

เพชรสลัม (2530) ซี.เค.โปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์ เพชรสลัม ฉัตรชัย เปล่งพานิช อภิรดี ภวภูตานนท์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์ ร่วมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, ไกร ครรชิต, ภูมิ พัฒนายุทธ, ฉัตร มงคลชัย, จิตร, เจริญ โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง พิสันต์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง

ทองเถื่อน

คำโปรย : ทอง มีค่ามหาศาล ถ้าได้มาอย่าง ผิดกฎหมาย มันก็คือ ทองเถื่อน นักแสดง: สรพงศ์ ชาตรี     จารุณี สุขสวัสดิ์     วีรยุทธ รสโอชา     อรุโณทัย จิตตรีขันธ์     ภูมิ พัฒนายุทธ     พอเจตน์ แก่นเพชร      

เพชรเหนือเพชร

เพชรเหนือเพชร

CK ซี.เค.โปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์ เพชรเหนือเพชร สรพงศ์ ชาตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช จารุณี สุขสวัสดิ์ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ทวนธน คำมีศรี อภิรดี ภวภูตานนท์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์ ร่วมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ไกร ครรชิต, ชาติ ฯลฯ โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง...