ชตารัก

ชตารัก ชลิต สุเสวี – สมพิศ วรางคณาง – ไพลิน โพธิ์ไทรนำ ใบบทบาทรุนแรงและหนักแน่นทุกคน ชตารัก สี เสียง ภาพยนตร์ไทย ที่กำลังก้าวหน้า ใจหนึ่งรักความหรูหราโก้สังคม ใจหนึ่งรักบูชาในคุณความดี ใจหนึ่งรักสงสารด้วยคุณธรรม แรงพยาบาทที่ดุดัน ชตารัก ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / เสียง / ความยาว …. นาที 21 พฤศจิกายน...