Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

หวานใจนายเรือ

หวานใจนายเรือ

หวานใจนายเรือ Love in the Navy ฟิล์ม 35 มม. / ขาว / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง หลวงกลการเจนจิต ผู้ประพันธ์ สังคามาระตา ผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ พอใจ วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง...

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ

เพลงหวานใจ (His Sweet Melody) ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้กํากับ ขุนวิจิตรมาตรา ผู้ช่วยผู้กํากับ ผัน นากสุวรรณ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย สุพัตร์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ เรืออากาศเอกจํารัส เยี่ยมพะโยม นายทหารแห่งกองทัพอากาศสยามประสบอุบัติเหตุขณะขับ...

เลือดชนบท

เลือดชนบท Country Life   ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ สังคามาระตา ผู้กํากับ หลวงกลการเจนจิต ผู้ถ่ายภาพ พอใจ วสุวัต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร์ เรื่องย่อ ปรุง สาวชาวบ้านอาศัยอยู่กับแม่ อย่างสงบสุขอยู่ที่เมืองอ่างทอง...

วิวาห์เที่ยงคืน

วิวาห์เที่ยงคืน

วิวาห์เที่ยงคืน Midnight Wedding ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง วิวาห์เที่ยงคืน Midnight Wedding ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ ประจวบ อมาตยกุล ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชลอจิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต วงดนตรี คณะศรีกรุง ผู้แต่งทํานอง...

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

 น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อปลอบใจประชาชน จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2485 ตามนโยบายของท่านผู้นำ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ถ่ายทำช่วงน้ำท่วมพระนคร ตุลาคม 2485 และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ ศรีกรุงในชื่อ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด (ในยุคแรก) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง / ความยาว ….. นาที ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เค้าเรื่อง “เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม...

Page 2 of 2«12