Forgot your password?

A password will be emailed to you.

วชิราภาพยนตร์

กาหลงรัง

กาหลงรัง

กาหลงรัง ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ ฉายเมื่อ 1 ธันวาคม 2499 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง วชิราภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ยุทธ จันทรประทีป ผู้ประพันธ์ แม่เรไร ผู้กํากับ สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ผู้ถ่ายภาพ ยุทธ จันทรประทีป ผู้พากย์...

ศรีราชา

ศรีราชา ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 29 มกราคม 2497 ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ ส. อาสนจินดา ผู้พากย์ ม.ล. รุจิรา – มารศรี นักแสดง ส.อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จํารูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ ข้อความในรูปโฆษณา...