Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สภากาชาดสยาม

เทพธิดา

เทพธิดา ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ ฉายที่โรงหนังพัฒนากร บริษัทสร้าง สภากาชาดสยามโดย กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง คณะกรรมการจัดการทําภาพยนตร์ พระยาไพศาลศิลปศาสตร์, พระยาอมเรศสมบัติ, พระยา ศรีณรงค์วิชัย, พระยาอนุศาสน์พณิชยการ, พระยานัฎกานุรักษ์ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต นักแสดง นางสาวลออ ปินสุวรรณ เป็น เทพธิดา นายเบิ้ม นายทิ้ง เป็น จอมตลก นางสาวลูกจันทร์...

ไม่เชื่อน้ำมันต์หมอผี

ไม่เชื่อน้ำมนต์หมอผี

ไม่เชื่อน้ำมนต์หมอผี มีเนื้อหาเพื่อต้องการให้ราษฎรเลิกหลงไหลเชื่อถือการรักษาโรคด้วยวิธีของพ่อมดหรือหมอผี แล้วหันมารักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ถูกต้อง และยังถือว่าเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกของไทย และเป็นภาพยนตร์เพื่อการศึกษาของไทยด้วย ฉายเมื่อวันที่ 27 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2470 ฟิล์ม 35 มม.  หนังขาวดํา หนังเงียบ ฉายที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร มีความยาว 4 ม้วน บริษัทสร้าง สภากาชาดสยาม ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ถ่ายทำเพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาดสยาม เรื่องย่อ ไม่เชื่อน้ำมนต์หมอผี เล่าถึงครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ทางจังหวัดธนบุรีตอนเหนือ ตั้งแต่พ่อ สมบุญ จิตต์กระด้างยังเชื่อน้ำมนต์หมอผี จนกระทั่งไม่เชื่อน้ำมนต์หมอผี เรื่องมีอยู่ว่า...