Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สันติสุชาภาพยนตร์

บุษบาก๋ากั่น

บุษบาก๋ากั่น

บุษบาก๋ากั่น (2521) สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ “ชมชีวิตของหญิงสาวใจเด็ด ซึ่งต้องผจญชีวิตเยี่ยงชายอกสามศอก” จักร มหาชัย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ บุษบาก๋ากั่น จารึก สงวนพงษ์ กำกับการแสดง ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, วิชชุตา เธียรโสภณ, ลักขณา นงเยาว์, กาญจนา บุญประเสริฐ, เปี๊ยก มีคุณสุต, ม.ล.รุจิรา...

ขุนโจร 5 นัด

ขุนโจร 5 นัด 2526

ขุนโจร 5 นัด (2526) สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา เสนอ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ นัดที่ 1 ไม่เคยผิดเป้าหมาย นัดที่ 2 เจาะตรงหัวใจ นัดที่ 3 นัดที่ 4 ให้มันพินาศบรรลัย นัดที่ 5 สุดท้ายเอาเลือดมาล้างมลทิน ขุนโจร 5 นัด วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง พระเอกนักบู๊ ไชยัณห์ สรไกร พบ...

หัวใจเหล็ก

หัวใจเหล็ก

หัวใจเหล็ก สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา หัวใจเหล็ก วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พันนา ฤทธิกร ไชยันต์ สรไกร ประกายมาศ หงษ์ทอง ภูมิ พัฒนายุทธ ร่วมด้วย ชาตรี, ทิว, เป้า, เซอร์ปิโก, เหม, จ่าตึ๋ง หัวใจ 1 เสริมใจเหล็ก หัวใจ 2 เหล็กตัดเหล็ก หัวใจ 3...

ทางเสือผ่าน

ทางเสือผ่าน

ทางเสือผ่าน สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ สามพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ จากเรื่องดังของพนมเทียน ทางเสือผ่าน ยิ่งใหญ่ไม่มีเรื่องใดเทียบเท่า รวมดาราชั้นนำ กรุง ศรีวิไล นาท ภูวนัย สรพงศ์ ชาตรี นัยนา ชีวานันท์ ปิยะมาศ โมนยะกุล เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, ชุมพร เทพพิทักษ์, ไสล พูนชัย,...

ภูผาทอง

ภูผาทอง (2531) ข้อความบนใบปิด สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา ภูผาทอง วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ไชยันต์ สรไกร แสงระวี บุญแสง, โกวิท วัฒนกุล, กิตติ ดัสกร, ฉัตร มงคลชัย, สมชาติ ประชาไทย

สู้สั่งเมือง

สู้สั่งเมือง

สู้สั่งเมือง (2522) สันติสุชาภาพยนตร์ เสนอ ภาพยนตร์เหนือความยิ่งใหญ่ สร้างจากนิยายจากนิตยสาร บางกอกรายสัปดาห์ สู้สั่งเมือง เรื่องเยี่ยมของ ศักดิ์ สุริยา สมบัติ เมทะนี จักร มหาชัย ปิยะมาศ โมนยะกุล อำภา ภูษิต วิชชุตา เธียรโสภณ, ลักขณา, ดามพ์ ดัสกร, โดม สิงห์โมฬี, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, ชาติ ชโลธร,...