Forgot your password?

A password will be emailed to you.

สากลสยามภาพยนตร์

ทาษกบฎ

ทาษกบฏ

ทาษกบฏ 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ โอเดียน บริษัทสร้าง สากลสยามภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง มารุต ผู้ประพันธ์ ช. แสงเพ็ญ จากบทประพันธ์ เรื่อง ทาษกบฏ ผู้กํากับ มารุต ผู้เขียนบท ช. แสงเพ็ญ เค้าเรื่อง “เป็นเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนของ ชนชั้นทาษเพื่อสู่อิสสระภาพ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นในยุคหนึ่ง ของพลเมืองไทย และโดยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระ ปิยะมหาราชโดยแท้ที่ได้ทรงแก้ไขสถานการณ์อันนั้นลง สู่ความสงบเรียบร้อยได้โดยมิได้มีเหตุการณ์ถึงขนาดเลือด ตกยางออกเกิดขึ้น ดังเช่นที่ได้ปรากฏแก่ประเทศอเมริกา...

ชายชาติเสือ

ชายชาติเสือ

ชายชาติเสือ (2523) *ชื่อเดิม ขุนปืน ไม่ผ่านเซ็นเซ่อร์ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ สากลสยามภาพยนตร์ เสนอ แม่นเหมือนจับวาง เร็วเหมือนลมกรด ปืนที่เขาใช้คือ 11 ม.ม., .44 แค็ตเติ้ลแมน, .35 แม็คนั่ม, .38 คอมแบ็ต, .38 สมิทชีพ, .22 คิงส์ค็อบบร่า เกิดเป็นชาย ชาติไอ้เสือ แม้จะตาย ต้องไว้ลาย ชายชาติเสือ พยุง พยกุล กำกับการแสดง สมบัติ เมทะนี นันทนา...