Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

อัครเศรณีโปรโมชั่น

ภูชิชย์-นริศรา

ภูชิชย์ นริศรา

ภูชิชย์-นริศรา (2524) พรเทวาโปรดัคชั่น โดย เชษฐ์ ขันธสุวรรณ พอเจตน์ แก่นเพชร มนตรี เจนอักษร ธิติมา สังขพิทักษ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ และ พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มานพ อัศวเทพ, เทิ่ง สติเฟื่อง, ตรีนุช ทิมเจริญ, สีดา พัวพิมล, วุฒิ คงคาเขตร, สิริวัฒน์ คงคาเขตร, เดือนเต็ม เผ่าทองสุก อันเนื่องจาก “รักประกาศิต”...

นางแมวป่า

นางแมวป่า แก่นกล้าเกินชายอกสามศอก เพชรแท้ของเธออยู่ที่หัวใจ เรื่องย่อ : นิด เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อย รวดเร็วและว่องไว จนได้รับฉายาว่า นางแมวป่า วันหนึ่งนิดไปวิ่งราวกระเป๋าที่สถานีรถไฟ สารวัตรไชยาตามไปแต่จับไม่ได้ นิดก็ได้ปืนของไชยาไป จนวันต่อมา นิดไปเล่นกับเด็กหน้าโรงพัก ทำให้สารวัตรไชยาวิ่งตามจับจนได้ตัว และรู้ว่าเป็นผู้หญิง นิดขอให้ปล่อยตัวแลกกับจูบ และจะคืนปืนให้ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า นิดเป็นลูกของนางสาย เมียเก่าของเสือคล้อย เสือคล้อยคิดว่านิดเป็นสายให้ตำรวจ จะทำร้ายนิด และบอกว่าตัวเองไม่ใช่พ่อ ฝ่ายตำรวจตามไปจับเสือคล้อย สารวัตรไชยาถูกยิง แต่นิดไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน ตำรวจจับเสือคล้อยและนางสายเข้าคุก และรับเอานิดมาอยู่ด้วย โดยนำไปฝากไว้กับชนินทร์น้องสาว ให้ชื่อใหม่ว่า เปรมวดี ราณี...

ทองผาภูมิ

ทองผาภูมิ

นรกหรือสวรรค์มีให้เลือก ปัญหาตัดสินด้วยกำปั้น ปืน ความเด็ดเดี่ยวของหัวใจ ยิ่งใหญ่ด้วยดารา มโหฬารด้วยทุนสร้าง ทองผาภูมิ (2523) ข้อความบนใบปิด RS PROMOTION โดย สมชาย คุณปลื้ม นรกหรือสวรรค์มีให้เลือก… ปัญหาตัดสินด้วยกำปั้น…ปืน…ความเด็ดเดี่ยวของหัวใจ ยิ่งใหญ่ด้วยดารา..มโหฬารด้วยทุนสร้าง… ทองผาภูมิ สมบัติ เมทะนี พิศาล อัครเศรณี มนตรี เจนอักษร จารุณี สุขสวัสดิ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ ปรัชญา อัครพล มานพ อัศวเทพ, ส.อาสนจินดา, รอง...