Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไพโรจน์ฟิล์ม

ลาบเลือด

ลาบเลือด

ลาบเลือด (2522) ไพโรจน์ฟิล์ม เสนอ ผลงานสร้างกำกับ ของ พร ไพโรจน์ จ้าวยุทธจักรหนังบู๊! ลาบเลือด ทรนง ศรีเชื้อ ประพันธ์เรื่อง สมบัติ เมทะนี มยุรา ธนะบุตร ไพโรจน์ ใจสิงห์ ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, สุวิน สว่างรัตน์ นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ...

1+1 ฉึ่งแหลก

1+1 ฉึ่งแหลก

1+1 ฉึ่งแหลก ไพโรจน์ฟิล์ม เสนอ ผลงานสร้างของ พร ไพโรจน์ จ้าวยุทธจักรหนังบู๊ มึงก็…หนึ่ง! กูก็…หนึ่ง! ต่างฝ่ายต่างก็อยากเป็น…หนึ่ง! มันก็ต้องฉึ่งกันให้…แหลก! 1+1 ฉึ่งแหลก สรพงศ์ ชาตรี วรรณิศา ศรีวิเชียร ลินดา ค้าธัญเจริญ, ฤทธิ์ ลือชา, ลักษณ์ อภิชาติ, เกชา เปลี่ยนวิถี, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ชาติ ชัชวาลย์ ขอแนะนำพระเอกใหม่ พ.ต.ท.อังกูร อาทรไผท เทอด...

เจ้าพ่อภูเขียว

เจ้าพ่อภูเขียว

เจ้าพ่อภูเขียว เจ้าพ่อภูเขียว (2524) ไพโรจน์ฟิล์ม เชิญชม ผลงานสร้างของ พร ไพโรจน์ เจ้าพ่อภูเขียว ของ พราน พยัคฆภูมิ สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ นาท ภูวนัย เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิภพ ภู่ภิญโญ *ใบปิดวาดโดย ทองดี...