Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ไอยราโปรโมชั่น

คุณนาย ป.4

คุณนาย ป.4

คุณนาย ป.4 (2527) ไอยราโปรโมชั่น เสนอ สนุกขบขันสุดขีด เมื่อ..พุ่มพวง ดวงจันทร์ ดีดตัวเองจากเด็กขายปลา ขึ้นมาเป็น.. คุณนายคับฟ้าชั้นป.4 เด่น..ดัง..ดี..แต่สุดเด๋อ คุณนายป.4 กำกับการแสดงโดย น.อ.เพิ่ม หงสกุล ทูน หิรัญทรัพย์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิภาพร นงนุช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ส.อาสนจินดา, โสฬส อรรถศิริ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิรดา...

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9

ไอยราโปรโมชั่น เสนอ ยิ่งใหญ่เหนืออิทธิพลทั้ง 9…! ปราบเพื่อปราบให้แผ่นดินสงบ พวกเขาเป็นใคร? มาจากไหน? ใหญ่…เพื่อแผ่นดินนี้หรือ? ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย มนฤดี ยมาภัย เศรษฐา ศิระฉายา นิภาพร นงนุช มานพ อัศวเพ ร่วมด้วย ธิติมา สังขพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ไกร ครรชิต, อนันต์...