น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

 น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อปลอบใจประชาชน จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2485 ตามนโยบายของท่านผู้นำ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ถ่ายทำช่วงน้ำท่วมพระนคร ตุลาคม 2485 และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ ศรีกรุงในชื่อ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด (ในยุคแรก) ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง / ความยาว ….. นาที ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง เค้าเรื่อง “เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม...