ใครผิดใครถูก

ใครผิดใครถูก ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ พรานบูรพ์ ผู้กํากับ “ศรี จันทร์งาม” ผู้ถ่ายภาพ ภ. วสุวัต ผู้ลําดับภาพ “น้อย” ผู้ออกแบบฉาก แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ผัน นากสุวรรณ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ นารถ ถาวรบุตร...