ลานท่าฟ้า

ลานท่าฟ้า ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมโลก บริษัทสร้าง บริษัทดาราภาพยนต์ นักแสดง สมชาย ตัณฑ์กําเนิด, ประชุม จุลละภมร, ไฉไล ที่วะเวช, จินตนา รอดเจริญ, ปริญญา ลีละศร, พิศวง ไชยาคํา ภาพยนต์ไทยเรื่องแรกหลังสงคราม ของบริษัทดาราภาพยนต์ ลาน ท่าฟ้า จากบทประพันธ์ของ “บุษบายุธ” สมชาย ตัณฑ์กําเนิด, ประชุม...