จองเวร

จองเวร ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ปริทรรศน์ภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ประชุม จุลภมร ผู้ถ่ายภาพ ประชุม จุลภมร เค้าเรื่อง “นิยายชีวิต ซึ่งดําเนินไปบนปลายมีด และปลายดาบของหนุ่มลูกทุ่ง ต่อสู้กันอย่างไม่ต้องกังวล ถึงมฤตยู!” นักแสดง เลิศชาย นฤภัย, นภาพร ช่วงชัชวาลย์, เสริม ยนตรกิจ, นิ่มนวล ช่วงชัชวาลย์ ที่มา...