วิญญาณรักกาหลง

วิญญาณรักกาหลง ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ สิงหาคม 2494 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง นิวฟาร์อิสเตนภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “หลายรสหลายแรงในเรื่องเดียว” นักแสดง ชุมพล, เชิดชัย, บังอร, สมศรี, สิงห์, สมบุญ, บุญเรือน ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร สิงหาคม พ.ศ. 2494