ค่ายบางระจัน

ค่ายบางระจัน Bang Ra Chan ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้อํานวยการสร้าง มานิต วสุวัต ผู้ประพันธ์ “พรานบูรพ์” ผู้กํากับ จวงจันทน์ จันทร์คณา ผู้ถ่ายภาพ หลวงกลการเจนจิต ผู้ลําดับภาพ “น้อย” ผู้ออกแบบฉาก แนม สุวรรณแพทย์, ผัน นากสุวรรณ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ...