Forgot your password?

A password will be emailed to you.

1 กันยายน 2494

รักในเรือนทาษ

รักในเรือนทาส

รักในเรือนทาส ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 1 กันยายน 2494 ฉายที่ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง นครภาพยนตร์ เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทย เปิดเผยชีวิตบุคคล สมัย “คนเห็นคนไม่ใช่คน” รัก เสียสละ แค้น โหดร้าย ทารุณ พร้อมทุกรส” นักแสดง สราวุธ รัตนปรารมย์, ทัศนีย์ สุวรรณมณี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 1...

ศึกกระทุ่มราย

ศึกกระทุ่มราย

ศึกกระทุ่มราย ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 1 กันยายน 2494 ฉายที่ศรีอยุธยา ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม นักแสดง โชติ สโมสร, สุมนนัส ตู้จินดา ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 1 กันยายน 2494