สามล้อประจันบาน

สามล้อประจันบาน ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา / พากย์ / ความยาว …. นาที ฉายเมื่อ 1 ธันวาคม 2495 ที่ พัฒนากร บริษัทสร้าง พัธนากรฟิล์ม ผู้พากย์ เสน่ห์, อัมพร นักแสดง จุมพล, สมพงษ์, ล้อต๊อก, เสน่ห์, ชลอ, อัมพร, ทองฮะ, สุคนธ์, อุเทน, สวัสดิ์...