สำเภาล่ม

สำเภาล่ม ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 1 สิงหาคม 2494 ฉายที่ ศาลาเฉลิมโลก