เมืองแม่หม้าย 2478

เมืองแม่หม้าย Land of Widows   ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง ผู้ประพันธ์ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้กํากับ หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้ถ่ายภาพ ศรีสุข วสุวัต ผู้กํากับศิลป์ แนม สุวรรณแพทย์ ผู้จัดเครื่องแต่งกาย ชะลอ – จิตต์ ผู้บันทึกเสียง กระเศียร วสุวัต ผู้ทําดนตรีประกอบ ร.ท. มานิต เสนะวีณิน ร.น. เรื่องย่อ เกสร กับ กําจร...