บาปทรมาน

บาปทรมาน ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่โรงหนัง ศรีอยุธยา บริษัทสร้าง สองสหายภาพยนตร์ ผู้กํากับ สุรศักดิ์ นักแสดง ม.ล. รุจิรา, มารศรี อิศรางกูร, ล้อต๊อก, สมจิตต์ ทรัพย์สํารวย