งูเห่าไฟ

นักแสดง: ทม วิศวชาติ อัคคี เมฆยัณห์ ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ถวัลย์ คีรีวัตน์ ถวิล นันทิวงศ์ เสมา เมืองสมุทร ระบบถ่ายทำ: ฟิล์ม 35 มม., สี