15 ค่ำเดือน 11

สร้างจากปรากฎการณ์มหัศจรรย์ และข้อมูลค้นคว้าจริง ของ บั้งไฟพญานาค โดยทีมงานสร้าง สตรีเหล็ก 15 ค่ำเดือน 11 เชื่อในสิ่งที่เฮ็ด เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อ นักแสดง: นพดล ดวงพร   …. หลวงพ่อโล่ห์  อนุชิต สพันธุ์พงษ์   …. คาน  ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ   …. อลิศ  บุญชัย ลิ่มอติบูลย์   …. เปี๊ยก  สุรสีห์ ผาธรรม   …. ครูใหญ่  สมชาย ศักดิกุล...