ปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ ผลิตโดย บริษัทภาพยนตร์ไทย จำกัด หรือ ไทยฟิล์ม ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง บริษัท ภาพยนตร์ไทย จํากัด ผู้อํานวยการสร้าง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ประพันธ์ พระยาโกมารกุลมนตรี ผู้กํากับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้ถ่ายภาพ ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร์, ประสาท สุขุม A.S.C. ผู้ลําดับภาพ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล...