เสือเวาะเมืองชล

เสือเวาะเมืองชล 16 มม. / สี? / พากย์ ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ชลบุรีภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง ถ. อรุณประเสริฐ