เจ้าสาวกำพร้า

เจ้าสาวกําพร้า ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์? 11 มีนาคม 2497 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง ศิลปินภาพยนตร์ ผู้อํานวยการสร้าง สมชาย ตัณฑ์กําเนิด ผู้ถ่ายภาพ สมชาย ตัณฑ์กําเนิด นักแสดง เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน, สวลี สมคะเน, จงรักษ์ เวชจินดา