กรรมบันดาล

กรรมบันดาล 16 มม. / ขาวดำ? / พากย์? ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี นักแสดง สําราญ น้อยเมฆี, เครือทิพย์ กําแพงสวรรค์, คําแหง กําแพงสวรรค์, ถวิล สิงห์วิจารณ์