รอยไม้เรียว

แมวไทยโปรดักชั่น โดย ดารณี ณ วังอินทร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่งสาว รับบทชีวิตนักเรียน แก่นแก้ว รอยไม้เรียว *ใบปิดวาดโดย ทองดี ทูน หิรัญทรัพย์ นาท ภูวนัย ทวนธน คำมีศรี สมชาติ ประชาไทย,ไกรลาส เกรียงไกร, ปรียา รุ่งเรือง, วีรวรรณ, จรี, หมู, ช้าง ยอด มาลา เขียนบท-กำกับการแสดง อาคม เอี่ยมตา ถ่ายภาพ...