ไทรโยคแปลง

ไทรโยคแปลง ฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที 13 เมษายน 2496 ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี ผู้ประพันธ์ อิศรา อมันตกุล เค้าเรื่อง “เชิงรัก ฉันท์ต้องหัก กันด้วยชีวิต” นักแสดง ละเอียด พิบูลสวัสดิ์, ศศิธรเชี่ยวชาญ, ถนอม อัครเศรณี ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน สยามรัฐ 14...