ดวงนักเลง

ดวงนักเลง (2526) ฟิล์มทองโปรดักชั่น วินิจ ภักดีวิจิตร กำกับการแสดง ฝีมือเท่านั้นประกันคุณภาพ ฟ้าให้ข้ามาเกิด..เอ็งเก่งข้าไม่ว่า ถ้าเอ็งซ่าส์ กบาลเอ็งปิ๋ว ดวงนักเลง ของ สราวุฒิ เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่อุบัติขึ้นอีก สรพงศ์ ชาตรี พบ พิศาล อัครเศรณี สองพระเอกผู้ยิ่งใหญ่พบกันเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมด้วยยอดดารา เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เศรษฐา ศิระฉายา, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ฉวีวรรณ...