พระร่วง

พระร่วง (ขอมดําดิน) ๓๕ มม. / ขาวดํา / พากย์ / ความยาว … นาที ฉายที่ศาลาเฉลิมบุรี บริษัทสร้าง กรุงเทพฯ ภาพยนตร์ บริษัท ผู้อํานวยการสร้าง พุฒ ภักดีวิจิตร ผู้พากย์ “ทิดเขียว” เรื่องย่อ “เมื่อ 700 ปีล่วงมาแล้ว สมัยนั้น เมือง ละโว้เป็นเมืองขึ้นของขอม นายคงเครา พ่อเมืองละโว้ต้อง ส่งส่วยน้ำไปบรรณาการทุก ๆ ระยะ...