บ้านสวนดาล

บ้านสวนดาล ฟิล์ม 16 มม. / สี? / พากย์ 14 พฤศจิกายน 2494 ฉายที่ ศรีบางลําภู เค้าเรื่อง “ภาพยนตร์ไทยนิยายชีวิตระคนคิด เศร้า ดุเดือด” ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน พิมพ์ไทย 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494