เลือดไทย

เลือดไทย ชื่อเดิม ศรีโสภณ ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / พากย์, เสียง 15 พฤษภาคม 2484 ฉายที่ ศาลาเฉลิมกรุง บริษัทสร้าง ราชบุรีภาพยนตร์ และกรมประชาสงเคราะห์ ที่ปรึกษา เลียง ไชยกาล ผู้ประพันธ์ ป. ศรีสมวงศ์ ผู้กํากับ ชาย โชติประสิทธิ์ ผู้แต่งบทพากย์ พันธุ์จันทร์ ประพันธุ์ ผู้ถ่ายภาพ บํารุง แนวพาณิชย์,...