สามใบเถา

สามใบเถา (2523) จิรบันเทิงฟิล์ม โดย จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร สร้าง พบ 3 สาวที่คุณแสนรักพร้อมกัน ครั้งแรกและครั้งเดียว 3 สาว 3 รส 3 สดใส น่ารักไปคนละอย่าง สามใบเถา ของ ศุภักษร ความสดใหม่ในโลกภาพยนตร์ สามดาวพราวแสง เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อำภา ภูษิต ร่วมด้วย พล พลากร, แท่น (สันติ...