ชีวิตนี้…เพื่อเธอ

ชีวิตนี้เพื่อเธอ (2522) ข้อความบนใบปิด ที่รัก…รักฉันเถิด และโปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ เพราะ…ชีวิตนี้เพื่อเธอ ไพโรจน์โปรดัคชั่น  โดย ไพโรจน์ ช่างแก้ว เสนอ ชีวิตนี้…เพื่อเธอ LIFE FOR LOVE ของ นที สีทันดร วิฑูรย์ กรุณา วาสนา สิทธิเวช ภิญโญ ทองเจือ วิยะดา อุมารินทร์ นิรุตติ์ ศิริจรรยา กำธร สุวรรณปิยะศิริ สุชาดา วงศ์สถิตย์ ดาราเกียรติยศ วิชา...