นางแบบ

ลึกและถึงกว่าที่คิด นักแสดง: พรชิตา ณ สงขลา     พอลลีน เรือนเพชร     สายรุ้ง สังขพร     ศานันทินี พันธ์ชูจิตร     นพชัย มัททวีวงศ์     ยูจีน เดชโยธิน     วันที่เข้าฉาย: 17 มกราคม 2540