ฝนซาฟ้าสรวง

ฝนซาฟ้าสรวง ฟิล์ม 16 มม. / สี / พากย์ 18 กันยายน 2496 ฉายที่ พัฒนากร ผู้อำนวยการสร้าง เบญจมินทร์